Welkom

Welkom,

Hier vindt u informatie over de dienst beroepsopleiding. DBO. Wij willen u met deze portaalsite de (potentiƫle) gebruiker wegwijs maken in het gebeuren van Leren en Werken. Wij hebben op geen enkele wijze banden met het departement onderwijs en vorming.

We definiƫren Leren en werken als een onderdeel van een groter geheel:

Ongetwijfeld zal het decreet van 10 juli 2008, betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, sinds de wet op de verlenging van de leerplicht van 29 juni 1983, als een mijlpaal beschouwd worden in de geschiedenis van het deeltijds onderwijs in Vlaanderen. Dit nieuwe decreet was meer dan nodig. Het was de plicht van de overheid om voor een oplossing te zorgen voor de 30 tot 35% jongeren uit het deeltijds onderwijs, die naast de twee dagen les in een centrum, geen invulling hadden.

Faq

Voor een overzicht en antwoorden op FAQ. Voor meer informatie bekijk ook www.deonderwijsvernieuwingscooperatie.nl.

De kerngedachte van het decreet leren en werken is streven naar een voltijds engagement voor zoveel mogelijk jongeren, die participeren aan deze onderwijsvorm. Elke jongere in de systemen leren en werken moet vanaf het schooljaar 2008-2009 op weekbasis een invulling hebben van ten minste 28 uren. Dit kan bestaan uit 15 uren leren in een CDO, gecombineerd met een persoonlijk ontwikkelingstraject of een andere vorm van werkplekleren. Pas bij de combinatie van leren en werken kan deze opleidingsvorm leiden naar een volwaardige certificering. Voor een jongere uit het deeltijds onderwijs kan, indien hij dezelfde voorwaarden vervult als een jongere uit het voltijds onderwijs, het centrum eenzelfde studiebekrachtiging afleveren.

Voor de invulling van de 28 uren komen volgende trajectonderdelen in aanmerking: een voortraject, een brugproject of een tewerkstelling in het Normaal Economisch Circuit (NEC). Voor de meest kwetsbare jongeren werden de persoonlijke ontwikkelingstraject in het leven geroepen.

De site werd opgebouwd vanuit het oogpunt van de gebruiker en probeert vanuit de specifieke noden de nodige informatie aan te bieden.

Maak in de kolom hiernaast de keuze vanuit welk oogpunt je de site wil verkennen.

dbo clw stelsel leren en werken